Levegőtisztaság-védelmi engedély

A Zöld Iroda Kft. vállalja helyhez kötött légszennyező pontforrások létesítési- és üzemeltetési engedélykérelmének elkészítését, akkreditált levegőtisztaság-védelmi mérések (emissziómérés) kivitelezését, valamint levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés megtételét.

Levegő tisztaság védelmi engedély - Zöld Iroda Környezetvédelmi Kft.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet légszennyező forrás létesítése, teljesítménybővítése, élettartalmát meghosszabbító felújítása, alkalmazott technológiájának váltása, használatba vétele engedélyköteles tevékenység.

Az üzemeltető köteles valamennyi helyhez kötött pontforrásra, illetve a Környezetvédelmi Hatóság által határozatban előírt bejelentés-köteles diffúz forrásra engedélyt kérni, valamint az engedélyben foglaltaknak megfelelően minden tárgyévet követő év március 31-ig a légszennyezés mértéke éves bejelentést (LM-lapok) elkészíteni és az illetékes Környezetvédelmi Felügyelőség részére megküldeni.

Diffúz forrás: olyan levegőterhelést okozó tevékenység vagy kibocsátó felület, amelynél a légszennyező anyag kibocsátási jellemzői méréssel vagy műszaki számítással egyértelműen nem határozhatók meg. (pl. állattartó telep)

Légszennyező pontforrás: az a levegőterhelést okozó forrás (pl. kémény), amelynél a légszennyező anyag kibocsátási jellemzői méréssel vagy műszaki számítással egyértelműen meghatározhatók.

A levegőtisztaság-védelmi engedély kérelem mellé a LAL (levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés) bejelentő lapot is mellékelni kell. Az üzemeltető köteles az adatlap adatainak megváltozása esetén a bekövetkezett változásokat 60 napon belül az alapbejelentő lapon bejelenteni.

A levegővédelmi engedély kérelmet a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 5. számú, valamint a 6. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően szükséges összeállítani.

Kétféle bejelentés létezik (a módosítási kérelmen kívül):

  • Alapbejelentés, amelyet az újonnan létesített légszennyező forrásokra a használatbavételi engedélykérelemmel együtt kell teljesíteni (LAL-lap)
  • Légszennyezés mértéke éves bejelentés (LM-lap)

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet  minden esetben előírja  a légszennyező pontforrás hatásterület lehatárolását, melyet csatolni szükséges az engedélykérelemhez.

Hatásterület: a vizsgált pontforrás körül lehatárolható azon legnagyobb terület, ahol a kibocsátott légszennyező anyag terjedése következtében, a légszennyező pontforrás környezetében fellépő leggyakoribb meteorológiai viszonyok mellett, a füstfáklya tengelye alatt várható talajközeli levegőterheltség-változás meghaladja vonatkozó rendeletben megadott értéket.

A levegővédelmi követelmények megsértéséhez kapcsolódó levegőtisztaság-védelmi bírságok mértékét a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.