Környezetvédelmi felülvizsgálat

Ha tevékenységének végzéséhez környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzése szükséges, valamint a hatósági eljárás során szakmai képviseletet tart szükségesnek, kérem, forduljon Cégünkhöz bizalommal.

A környezetvédelmi Környezetvédelmi felülvizsgálat - Zöld Iroda Környezetvédelmi Kft.felülvizsgálat elvégzésére az alábbi esetekben van szükség:

  • Környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély (IPPC engedély) lejártakor, amennyiben a tevékenységet folytatni kívánja,
  • Az egységes környezethasználati engedély megszerzése esetén, illetve az érvényes egységes környezethasználati engedélyek esetében 5 évente szükséges felülvizsgálatot végezni,
  • A Környezetvédelmi Felügyelőség olyan létesítmények/tevékenységek esetében is, amelyek létesítése/megkezdése előtt nem szerezték be az előírt környezetvédelmi engedélyt, ebben az esetben környezetvédelmi működési engedélyt ad ki a Felügyelőség.
  • Az engedélyezett tevékenység jelentős módosítása esetén,
  • Ha az elérhető legjobb technikában bekövetkezett jelentős változás következtében új kibocsátási határértékek, követelmények előírása szükséges,
  • a működtetés biztonsága új technika alkalmazását igényli,
  • ha a létesítmény olyan jelentős környezetterhelést okoz, hogy az a korábbi engedélyben rögzített határértékek felülvizsgálatát indokolja.

Két féle környezetvédelmi felülvizsgálatról beszélhetünk:

  • teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat,
  • részleges környezetvédelmi felülvizsgálat.

Az egyes tevékenységek környezetre gyakorolt hatásának feltárására és megismerésére, valamint a környezetvédelmi követelményeknek való megfelelés ellenőrzésére a 12/1996. (VII.4.) KTM rendelet alapján környezetvédelmi felülvizsgálatot kell végezni.

Környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt a 12/1996. (VII.4.) KTM rendelet 2. számú melléklet tartalmi követelményeinek megfelelően szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő készítheti, mely jogosultsággal Cégünk szakemberei rendelkeznek.

A környezetvédelmi felülvizsgálat ügyintézési ideje: 2 hónap.