Hulladékgyűjtési engedély

A Zöld Iroda Kft. vállalja veszélyes- és nem veszélyes hulladékok gyűjtési (begyűjtési) engedély kérelmének elkészítését, valamint az eljárás során a hatóságokkal való kapcsolattartást.

A hulladékgyűjtési/begyűjtési tevékenység a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Törvény) 12. § (2) bekezdésében leírtaknak megfelelően gyűjtésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel végezhető.

A hulladékgyűjtés tevékenység folytatása magába foglalja az átvett hulladék szükség szerinti előzetes válogatását, tárolását is, ehhez azonban a legtöbb esetben (az illetékes Hatóságtól függően) előkezelési engedély is szükséges.

Az engedélyezés menete:

Gyűjtés: a hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából; a gyűjtés magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását is.

Gyűjtő: olyan gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot a hulladékbirtokostól, illetve hulladékgazdálkodási létesítményekből összegyűjti, átveszi.

Amennyiben a kérelmező az ország egész területén kívánja végezni a hulladékgyűjtést, úgy az országos főfelügyelőséghez (OKTF) kell beadni az engedélykérelmet.

Az engedélykérelmet a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. pontjában szereplő tartalmi követelményeknek megfelelően szükséges összeállítani. Fontos megjegyezni, hogy bizonyos hulladékgazdálkodási tevékenység folytatásához környezetvédelmi megbízott alkalmazása szükséges a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet szerint, a megbízotti feladatok ellátásában állunk rendelkezésére.

A hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezése során felmerülő igazgatási szolgáltatási díjakat a  14/2015. (III.31.) FM rendelet 1. melléklete határozza meg. Az eljárás során szakhatóságok bevonása esetén külön eljárási díjak megfizetése szükséges, melyről a Kormányhivatalok Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya értesítést küld a Kérelmezőnek.

A hulladékról szóló Törvény 82/A. §-nak értelmében, annak a gazdálkodó szervezetnek (kivétel: közszolgáltatók, valamint az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozók), akinek tevékenysége hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött, vagy nyilvántartásba vételi kötelezettsége van, annak éves felügyeleti díjat kell fizetni. A befizetés határideje: az engedély jogerőre emelkedését követően vagy a nyilvántartásba vételt követően 30 napon belül. Amennyiben a tevékenység nyilvántartásba van véve, illetve engedéllyel rendelkezik, az éves felügyeleti díjat, tárgyévet követő február 28-ig meg kell fizetni az illetékes Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály részére.

Az ügyintézési határidő 2 hónap, melybe a szakhatósági állásfoglalás valamint a hiánypótlás teljesítésére fordított idő nem tartozik bele.