Vízjogi létesítési-, üzemeltetési-, fennmaradási engedély

A Zöld Iroda Kft. vállalja vízjogi létesítési, üzemeltetési és fennmaradási engedély elkészítését, valamint az engedélyezési eljárás alatt, kapcsolattartást a Hatóságokkal.

Bármely vízimunka megkezdése, vagy vízi létesítmény építése (átalakítása, megszüntetése) előtt engedélyt kell kérni az illetékes Vízügyi Hatóságtól.

A szükséges vízjogi létesítési engedélyt az építtető, a tulajdonos/vagyonkezelő vagy az üzemeltető köteles megszerezni.

Az elkészült, létesítési engedéllyel rendelkező vízimunka vagy vízilétesítmény használatának megkezdése előtt vízjogi üzemeltetési engedélyt szükséges beszerezni az illetékes Környezetvédelmi Hatóságtól.

Vízjogi létesítési engedély nélkül épült létesítményre vagy vízimunkára vízjogi fennmaradási engedélyt kell (lehet) kérni, ez esetben a Hatóság bírságot szabhat ki, az engedély nélkül létesített és üzemeltetett létesítmény, műtárgy létesítőjére, üzemeltetőjére (a bírság összege általában a bekerülési költség 20%-a).Vízjogi létesítési üzemeltetési engedély - Zöld Iroda Környezetvédelmi Kft.

A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI.13.) KHVM rendeletben foglaltaknak megfelelően szükséges a vízjogi engedély kérelem dokumentációt összeállítani.

A vízjogi létesítési és vízjogi üzemeltetési engedélyek eljárásának lefolytatását a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet szabályozza, mely megszabja az engedély kérelem műszaki tartalmát is.

Elvi vízjogi engedély kérhető a vízjogi engedélyezési kötelezettség alá tartozó vízhasználat, vízimunka és vízilétesítmény műszaki tervezéséhez.

A felügyelőség engedélye szükséges – a külön jogszabály szerinti építőipari műszaki engedéllyel (ÉME emngedély), vagy CE megfelelőségi jelöléssel rendelkező szennyvízkezelő berendezések kivételével – a szennyvíz és a csapadékvíz tisztításához, előtisztításához és elhelyezéséhez szükséges berendezés létesítéséhez, a használatbavételéhez, üzemeltetéséhez.