Egységes környezethasználati engedély (IPPC engedély)

Ha tevékenységének végzéséhez egységes környezethasználati engedély (IPPC engedély) szükséges vagy jelenlegi engedélyének megújítását tervezi, forduljon Cégünkhöz bizalommal, az engedély elkészítésével és az eljárás lefolytatása alatti hatóság előtti szakmai képviselettel kapcsolatban.

Az egységes környezethasználati engedély megszerzésével kapcsolatos előírásokat a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) tartalmazza.

Egységes környezethasználati engedély - Zöld Iroda Környezetvédelmi Kft.

Amennyiben az Ön által folytatni kívánt tevékenység a Rendelet 2. számú melléklet hatálya alá tartozik egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatása szükséges. Az eljárás lefolytatását megelőzően előzetes vizsgálati eljárást vagy előzetes konzultációt kell kezdeményezni az illetékes Környezetvédelmi Felügyelőségnél. Ezt követően az előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozatában dönt a Felügyelőség a az egységes környezethasználati eljárás lefolytatásáról, amennyiben a tevékenység folytatása az előzetes dokumentáció adatai alapján nem jár jelentős környezeti hatással.

Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás menete:

Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges dokumentációt a Rendelet 8. számú mellékletének tartalmi követelményeinek megfelelően szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő készítheti, mely jogosultsággal Cégünk szakemberei rendelkeznek.

Az egységes környezethasználati engedély kérelem dokumentációját 2 nyomtatott és egy elektronikus példányban szükséges benyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz.
A Felügyelőség hatáskörébe tartozó egyéb engedélyeket (pl. pontforrás engedély, hulladékgazdálkodási engedély, stb.), az egységes környezethasználati engedély tartalmazza.
A vízjogi eljárásokat külön kell lefolytatni, ebben az esetben külön engedély kerül kiadásra.
A Felügyelőség az egységes környezethasználati engedélyre vonatkozó határozatában – a külön jogszabályban foglaltak figyelembevételével – a talaj, a levegő és víz szennyezésének megelőzése, a zajkibocsátás mérséklése, a hulladékok környezetkímélő kezelése, illetőleg ártalmatlanítása céljából intézkedéseket, környezetvédelmi követelményeket, valamint kibocsátási határértékeket és azok teljesítésére határidőt határoz meg, különös tekintettel e rendelet 10. számú mellékletében felsorolt szennyező anyagokra.

Az egységes környezethasználati engedély érvényessége: meghatározott időre, (általában 10 évre) de legalább öt évre adható meg. Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat legalább ötévente a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint felül kell vizsgálni. Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás (IPPC engedélyezési eljárás) lefolytatásának határideje a hatóságnál három hónap.
Ha a Felügyelőség megállapítja az alábbi változások, vagy események valamelyikét, akkor a környezethasználót környezetvédelmi felülvizsgálat végzésére kötelezi, valamint a tevékenységet korlátozhatja, felfüggesztheti valamint megtilthatja:

  • A kibocsátások mennyiségi vagy minőségi változása miatt új kibocsátási határértékek megállapítása szükséges, vagy az egységes környezethasználati engedélyhez képest jelentős változás történt, vagy a környezethasználó – tevékenységében – jelentős változtatást kíván végrehajtani;
  • Az elérhető legjobb technikában bekövetkezett jelentős változás következtében új kibocsátási határértékek, követelmények előírása szükséges;
  • A működtetés biztonsága új technika alkalmazását igényli;
  • Ha a létesítmény olyan jelentős környezetterhelést okoz, hogy az a korábbi engedélyben rögzített határértékek felülvizsgálatát indokolja.

Nem terjed ki a rendelet hatálya azokra a kizárólag a 2. számú mellékletben vagy a 3. számú melléklet 1-140., 142-144. pontjában szereplő tevékenységekre, amelyeket kutatásra, fejlesztésre, valamint új termékek és folyamatok tesztelésére használnak.