Telepengedély

A telepengedélyezés menetét a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet írja elő.

A rendelet megkülönbözteti a telepengedély-köteles tevékenységet, mely tevékenységek listáját a rendelet 1. számú melléklete, valamint bejelentés-köteles tevékenységeket, melyek listáját a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

Bejelentés-köteles Telepengedély - Zöld Iroda Környezetvédelmi Kft.tevékenységek esetén a rendelet 3. melléklete szerinti nyomtatványt  kell benyújtani a területileg illetékes jegyzőhöz.

A telepengedély (telephely-engedély) köteles tevékenység esetén a rendelet 4. melléklete szerinti nyomtatványt kell benyújtani a területileg illetékes jegyzőhöz. A bejelentés-köteles tevékenység esetén nem szükséges környezetvédelmi tervfejezetet készíteni.

2013. évtől, a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet szerint az alábbi hulladékkezelési tevékenységek folytatásához szükséges telepengedélyt beszerezni:

  • nem veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása
  • veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása

A telepengedély-kérelemnek része a környezetvédelmi tervfejezet.

A telepengedély-kérelem, illetve környezetvédelmi tervfejezet elkészítésével kapcsolatban keressen minket elérhetőségeinken.