Felszín alatti vízminőség védelmi bevallások

Az adatszolgáltatást 2015-től az ÁNYK-programon keresztül lehet megtenni, melyet az OKIR rendszerből lehet letölteni. (web.okir.hu/hu/urlapok)

FAVI adatlapok

Felszín alatti vízminőségvédelemmel kapcsolatos alap- és éves adatszolgáltatás a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet alapján.

FAVI-ENG

A FAVI-ENG adatszolgáltatási rendszer a felszín alatti vizeket veszélyeztető és szennyező források és tevékenységek számbavételére és a felszín alatti vizekre gyakorolt hatásaik figyelemmel kísérésére irányul.

FAVI-MIR-K

A FAVI (felszín alatti vizes nyilvántartás) olyan tevékenységeket vizsgál, amelyek hatással vannak a felszín alatti vizekre. Vezetésével nyomon lehet követni a felszín alatti vizek mennyiségi illetve minőségi változásait.
A FAVI-MIR-K adatszolgáltatás a FAVI környezethasználati monitoring alrendszere. A FAVI-MIR-K alrendszer a felszín alatti víz mennyiségi, illetve minőségi állapotát érintő tevékenységet folytató által végzett méréseket, így különösen a vízközművek – a hulladéklerakók üzemeltetéséhez, a bányatavak hasznosításához -, az ivó-, ásvány- és gyógyvízhasználatok vízbázisvédelmi tevékenységekhez kapcsolódó; valamint a szennyezett, tartósan karosodott területek kármentesítési monitoring rendszerek által szolgáltatott adatokat összegzi a felszín alatti vizek minőségi és mennyiségi változásának nyomonkövetése érdekében.

FAVI-KÁRINFÓ

A FAVI Kármentesítési információs alrendszerbe történő adatszolgáltatás a kármentesítések és a felszín alatti víz és földtani közeg szennyezőforrásainak, szennyezett területeinek országos számbavételéhez szükséges.