Környezetvédelmi engedély

Ha tevékenységének végzéséhez környezeti hatásvizsgálat eljárás lefolytatása szükséges vagy jelenlegi környezetvédelmi engedélyének megújítását tervezi, forduljon Cégünkhöz bizalommal, az engedély elkészítésével, a meglévő engedély felülvizsgálatával és az eljárás lefolytatása alatti hatóság előtti szakmai képviselettel kapcsolatban.

Környezetvédelmi engedély - Zöld Iroda Környezetvédelmi Kft.

A hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) értelmében, azon tevékenységek, melyek a Rendelet 1. számú melléklet hatálya alá tartoznak környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységek.
Ha a tevékenység jelentős környezeti hatással jár és a Rendelet 1. és 2. számú mellékleteinek hatálya alá is tartozik, a tevékenység folytatásához környezeti hatásvizsgálat és egységes környezethasználati engedélyezési (IPPC) eljárás lefolytatása szükséges.
A Felügyelőség előzetes vizsgálatban hozott döntése alapján, a Rendelet 3. számú mellékletének hatálya alá tartozó tevékenységek környezeti hatásvizsgálat kötelesek.

A környezeti hatástanulmányt a Rendelet 6. számú mellékletének tartalmi követelményeinek megfelelően szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő készítheti, mely jogosultsággal Cégünk szakemberei rendelkeznek.

A környezeti hatásvizsgálati eljárás folyamata

A környezeti hatástanulmányt a Rendelet 6. számú mellékletének tartalmi követelményeinek megfelelően szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő készítheti, mely jogosultsággal Cégünk szakemberei rendelkeznek.

Az környezeti hatástanulmányt 2 nyomtatott és egy elektronikus példányban szükséges benyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz.

A Felügyelőség a környezeti hatástanulmány benyújtását követően közleményt tesz közzé, a telepítés helye szerint illetékes önkormányzat területén – közmeghallgatást tart, kivéve, ha a tevékenység katonai titokvédelem alá esik, vagy ha a kérelmet benyújtását követően elutasította.

A környezeti hatástanulmánynak tartalmaznia kell a tervezett tevékenység számba vett változata(i)nak részletes leírását, különösen, a hatásfolyamatok és a hatásterületek leírását, a várható környezeti hatások becslését és értékelését, környezeti hatástanulmány összeállításához felhasznált adatok forrását, valamint egy közérthető összefoglalót.

A Felügyelőség az előzetes vizsgálat és a hatástanulmány alapján rendelkezésre álló adatok alapján dönt, és kiadja a tevékenység gyakorlásához szükséges környezetvédelmi engedélyt vagy elutasítja a kérelmet.

A Felügyelőség előírhatja a környezetvédelmi engedély megadását követő, a környezethasználat megkezdéséhez esetlegesen szükséges további engedélyek megszerzéséhez, illetve a tevékenység folytatásához, szüneteltetéséhez, felhagyásához szükséges feltételeket.

A környezetvédelmi engedély érvényességi ideje legalább öt év, amennyiben a tevékenység gyakorlásának vagy a létesítmény működésének idejét más jogszabály ennél rövidebb időben nem határozza meg. A környezetvédelmi engedély határozatlan időre is megadható, illetőleg külön jogszabály alapján megadandó.

Az új módszerek, termékek kifejlesztésére vagy kipróbálására szolgáló engedély érvényessége, a 3. számú melléklet 141. pontja szerinti tevékenységeknél legfeljebb két év.

A környezetvédelmi engedély érvényességi idejének lejártakor, amennyiben a környezethasználó a tevékenységet továbbra is folytatni kívánja, a környezetvédelmi felülvizsgálatot kell végezni.