Kereskedelem, közvetítő nyilvántartásba vétel

A hulladék kereskedőnek, közvetítőnek vagy nyilvántartásba vételi kötelezettsége van, vagy hulladékkezelési engedélyt kell szereznie a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Törvény) alapján. Amennyiben szakmai tanácsadásra, segítségre lenne szüksége, forduljon hozzánk bizalommal.

Kereskedőnek számít, bármely gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó, amelynek vagy akinek megbízása alapján képviselője vagy más megbízott jár el a hulladék megvásárlásánál és az azt követő értékesítésénél, ideértve azt az esetet is, amikor a kereskedő nem lesz a hulladék tényleges birtokosa.

Közvetítőnek számít, az olyan gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó, amely vagy aki más nevében intézi a hulladék hasznosítását vagy ártalmatlanítását, ideértve azt az esetet is, amikor a közvetítő nem lesz a hulladék tényleges birtokosa.

Fontos megjegyezni, hogy a közvetítő és a kereskedő hulladékot,

  • Csak kezelésre vonatkozó Terv - Zöld Iroda Környezetvédelmi Kft.hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek adhatja át,
  • Az átvett hulladékot a hulladékkezelőnek változatlan formában adja át.
  • A hulladék összetételének, típusának, fajtájának, jellegének vagy bármilyen tulajdonságának megváltoztatását csak kezelésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel végezheti.

A Törvény  13. §-a szerint, a kereskedő és a közvetítő tevékenységét nyilvántartásba vétel alapján végzi. Amennyiben a kereskedő, illetve közvetítő tevékenységének végzése során a hulladék a birtokába is kerül, abban az esetben a tevékenység folytatásához hulladékgazdálkodási engedély szükséges.

A nyilvántartásba vételt a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletében megjelent formanyomtatvány kitöltésével kell kérni az illetékes környezetvédelmi hatóságtól.

A hulladékkereskedelmi, valamint a hulladékközvetítői tevékenységhez szükséges engedélykérelem tartalmi követelményeit a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. §- a határozza meg.

Nyilvántartásba vételi eljárás esetén, a közvetítő, a kereskedő a hulladékgazdálkodási tevékenységét, a nyilvántartásba vételt követően kezdheti meg. A nyilvántartásba vételről a Környezetvédelmi Hatóság 8 napon belül dönt.

A környezetvédelmi hatóság a nyilvántartásba vett közvetítőről, kereskedőről a Hulladékgazdálkodási Információs Rendszerben (HIR) nyilvántartást vezet. A nyilvántartás a benne foglalt adatokat naprakészen és közhitelesen tartalmazza.