Kereskedelmi és közvetítői engedély

A Zöld Iroda Kft. vállalja veszélyes- és nem veszélyes hulladékokra vonatkozóan kereskedelmi és közvetítői engedély kérelmének elkészítését, valamint az eljárás során a hatóságokkal való kapcsolattartást.

A tevékenység folytatásához, abban az esetben szükséges a hulladékkereskedőnek, vagy közvetítőnek engedély, ha a hulladék a birtokában kerül. Tehát, a hulladékot saját vagy bérelt járművel szállítja, a hulladékot beszállítja a telephelyére vagy a hulladékot kezeli.

A tevékenység nyilvántartásba Hulladék - Zöld Iroda Környezetvédelmi Kftvételéről csak olyan esetben lehet szó, ha a hulladék nem kerül fizikailag a kereskedő vagy közvetítő birtokába.

Az engedélykérelem tartalmi követelményeit, ugyanúgy, mint a hulladékszállításra vagy a hulladékgyűjtésre vonatkozóan a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. pontja tartalmazza.

Fontos megjegyezni, hogy bizonyos hulladékgazdálkodási tevékenység folytatásához környezetvédelmi megbízott alkalmazása szükséges a 439/2012 (XII. 29.) Korm. rendelet szerint, a megbízotti feladatok ellátásában állunk rendelkezésére.

A hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezése során felmerülő igazgatási szolgáltatási díjakat a  14/2015. (III.31.) FM rendelet 1. melléklete határozza meg. Az eljárás során szakhatóságok bevonása esetén külön eljárási díjak megfizetése szükséges, melyről a Környezetvédelmi felügyelőség értesítést küld a Kérelmezőnek.

A hulladékról szóló Törvény 82/A. §-nak értelmében, annak a gazdálkodó szervezetnek (kivétel: közszolgáltatók, valamint az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozók), akinek tevékenysége hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött, vagy nyilvántartásba vételi kötelezettsége van, annak éves felügyeleti díjat kell fizetni. A befizetés határideje: az engedély jogerőre emelkedését követően vagy a nyilvántartásba vételt követően 30 napon belül. Amennyiben a tevékenység nyilvántartásba van véve, illetve engedéllyel rendelkezik, az éves felügyeleti díjat, tárgyévet követő február 28-ig meg kell fizetni az illetékes Környezetvédelmi Felügyelőség részére.

Az ügyintézési határidő 2 hónap, melybe a szakhatósági állásfoglalás valamint a hiánypótlás teljesítésére fordított idő nem tartozik bele.