Hulladék előkezelési engedély

A Zöld Iroda Kft. vállalja veszélyes- és nem veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozó engedélyek elkészítését, valamint az engedélyezési eljárás során a hatóságokkal való kapcsolattartást.

Engedélyezési eljárással kapcsolatos információk

Előkezelés: hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző művelet. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Törvény) 2. és 3. számú melléklete tartalmazza az előkezelési műveletek listáját.

A hulladék előkezelését (pl.: darabolás, szétszerelés, stb.) követően a hulladék nem kerül ki a hulladékkörből, tehát nem lehet például termékként értékesíteni. Azonban a hulladék EWC kódja megváltozhat az előkezelést követően az átvett hulladék EWC kódjához képest.

Az engedélykérelmet a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. pontjában szereplő tartalmi követelményeknek megfelelően szükséges összeállítani.

Az engedély iránti kérelmet a kérelmező szakirányú végzettséggel rendelkező alkalmazottja, vagy a hulladékgazdálkodás részterületen szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő készítheti el, valamint a tevékenység folytatásához egyes esetekben környezetvédelmi megbízott alkalmazása szükséges a 439/2012 (XII. 29.) Korm. rendelet szerint. Cégünk rendelkezik a szükséges szakértői jogosultságokkal, így a kérelem elkészítésében és a környezetvédelmi megbízotti feladatok ellátásában állunk rendelkezésére.

A hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezése során felmerülő igazgatási szolgáltatási díjakat a 14/2015. (III.31.) FM rendelet 1. melléklete határozza meg. Az eljárás során szakhatóságok bevonása esetén külön eljárási díjak megfizetése szükséges, melyről a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály értesítést küld a Kérelmezőnek.

A hulladékról szóló Törvény 82/A. §-nak értelmében, annak a gazdálkodó szervezetnek (kivétel: közszolgáltatók, valamint az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozók), akinek tevékenysége hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött, vagy nyilvántartásba vételi kötelezettsége van, annak éves felügyeleti díjat kell fizetni. A befizetés határideje: az engedély jogerőre emelkedését követően vagy a nyilvántartásba vételt követően 30 napon belül. Amennyiben a tevékenység nyilvántartásba van véve, illetve engedéllyel rendelkezik, az éves felügyeleti díjat, tárgyévet követő február 28-ig meg kell fizetni az illetékes Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály részére.

Az ügyintézési határidő 2 hónap, melybe a szakhatósági állásfoglalás valamint a hiánypótlás teljesítésére fordított idő nem tartozik bele.

A veszélyes és nem veszélyes hulladék ártalmatlanítása, hasznosítása telepengedély köteles tevékenység lett az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet előírása szerint.

Azok a gazdálkodó szervezetek, akik csak fémkereskedelmi engedély köteles tevékenységet végeznek, azok nem esnek a telepengedélyezéssel kapcsolatos jogszabály hatálya alá. Ha a gazdálkodó szervezet fémkereskedelmi tevékenység mellett egyéb hulladékfajtákat is kezel, a tevékenység hulladékgazdálkodási engedély köteles.

Ha további információra van szüksége, forduljon hozzánk bizalommal.