Üzemi kárelhárítási terv

A Zöld Iroda Kft. vállalja üzemi kárelhárítási tervek elkészítését, valamint 5 évente kötelező felülvizsgálat elvégzését.

Üzemi terv (kárelhárítási terv) készítésére a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerinti tevékenység végzője köteles. A környezetvédelmi felügyelőség határozata alapján a 2. számú melléklet szerinti tevékenység végzőjén kívül üzemi tervet az a gazdálkodó szervezet is köteles készíteni, amely által alkalmazott, a környezetet veszélyeztető technológia ezt indokolja.

Az üzemi terv felülvizsgálataTerv - Zöld Iroda Környezetvédelmi Kft.

Az üzemi kárelhárítási tervek adatainak folyamatos vezetéséről, az adatokban bekövetkezett változás rögzítéséről, átvezetéséről, illetve a terv ezzel összefüggő felülvizsgálatáról – ideértve az üzem munkarendjében bekövetkezett változásokat – a terv készítésére kötelezettnek kell gondoskodnia. A változásokról az illetékes Környezetvédelmi Felügyelőséget 30 napon belül értesíteni kell.

A terveket a kárelhárítási terv készítésére kötelezettnek – a változások átvezetésétől függetlenül – ötévenként, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia.

Amennyiben a rendelet hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezeteknél az alkalmazott technológia, illetve tevékenység módosulása miatt a gazdálkodó szervezetnek nem kell tervet készíteni, úgy ezt a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül a gazdálkodó szervezet székhelye, érintett telephelye szerint illetékes Környezetvédelmi Felügyelőségnek be kell jelenteni.

Üzemi kárelhárítási tervet a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló jogszabály alapján a víz és a földtani közeg részszakterületen szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő készíti el. A Zöld Iroda Kft. rendelkezik a szükséges jogosultsággal.

Ha további információra van szüksége, keressen minket elérhetőségeinken.