Környezetvédelmi megbízott

A Zöld Iroda Kft. teljes körű környezetvédelmi megbízotti szolgáltatást nyújt ügyfelei számára. Szakmai tevékenységünket a környezetvédelem minden területén (hulladékgazdálkodás, vízgazdálkodás, talajvédelem, levegővédelem, zaj- és rezgésvédelem, egyéb környezetvédelmi szakértői tevékenység) végezzük, így a környezethasználók (pl. üzemek, ipari parkok, hulladékgazdálkodók, állattartó telepek) segítségére tudunk lenni a környezetvédelmi feladatainak, kötelezettségeinek a jogszabályi előírásoknak megfelelő teljesítésében, a hatósági határidők szigorú betartásával.

Környezetvédelmi megbízott  Zöld Iroda Környezetvédelmi Kft.

Környezetvédelmi megbízotti feladatok ellátásával Társaságunk az alábbi szolgáltatásokat nyújtja, a teljesség igénye nélkül:

  • A gazdálkodó szervezet környezetvédelmi szempontból való felmérése, javaslatok a hatályban lévő jogszabályoknak megfelelő állapot eléréséhez szükséges intézkedésekre,
  • Nyilvántartási rendszer kidolgozásához, annak vezetéséhez szükséges szakmai segítségnyújtás,
  • Adatszolgáltatások (éves, negyedéves) határidőre történő elkészítése,
  • A Megbízó képviselete hatósági ellenőrzés során, hatóságokkal való kapcsolattartás,
  • A különböző engedélykérelmekkel kapcsolatos hatósági ügyintézés,
  • Építési engedélyezések során környezetvédelmi tervfejezet elkészítése,
  • Szakmai tanácsadás a környezetvédelemmel kapcsolatos jogi kérdésekben,
  • Szakmai konzultációs lehetőség bármely környezetvédelmi problémával kapcsolatban.

 

Fontos kiemelni, hogy a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII.29) Korm. rendelet előírásainak megfelelően, egyes hulladékgazdálkodási tevékenységek (pl. szállítás) folytatása esetén környezetvédelmi megbízott alkalmazása szükséges.

Mivel minden gazdálkodó szervezet egyedi környezetvédelmi feladatokkal bír, ezért minden ügyfelünk esetében a szolgáltatásunk személyre szabottan történik.

A környezetvédelmi megbízott foglalkoztatását a „környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet” írja elő a környezethasználónak, melyben megtalálható, hogy milyen esetekben szükséges megbízott alkalmazása.

A megbízott képesítésének meg kell felelnie a „környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendeletben” előírtaknak.

Cégünk rendelkezik a fenti feladatok ellátásához szükséges képesítésű szakemberekkel.