Környezetvédelmi tervfejezet

Egy épület vagy építmény engedélyezési tervének akkor kell környezetvédelmi tervfejezetet tartalmaznia, ha környezetvédelmi szakhatósági engedélyezési eljárás tárgyát képezi a dokumentáció.

2013-ban megváltozott a telepengedélyezés rendje. A vonatkozó 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet szerint az alábbi hulladékkezelési tevékenységek folytatásához telepengedély beszerzése szükséges:

  • nem veszélyes hulladék gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása
  • veszélyes hulladék gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása

A telepengedély-kérelemnek, az eddigi eljárástól eltérően tartalmaznia kell környezetvédelmi tervfejezetet is.

A telepengedély kérelem tartalmi követelménye az 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet 4. számú mellékletében található. A környezetvédelmi tervfejezet bemutatja a tervezett létesítmény (építmény, technológia, berendezés, kármentesítés, kockázat elemzés, intézkedés, stb.) környezeti elemekbe történő lehetséges kibocsátásait és azoknak az emberre, élővilágra és élettelen környezetre várható hatásait.

A tervfejezet elkészítéséhez a talajvédelmi-, vízvédelmi-, levegőtisztaság-védelmi-, zaj és rezgésvédelmi-, hulladékkezelési-, illetve a különleges Terv - Zöld Iroda Környezetvédelmi Kft.építményfajtára vonatkozó technológiai és egyéb vonatkozó terv részeinek és fejezeteinek elkészítéséhez a Magyar Mérnöki Kamara által nyilvántartott környezetvédelmi szakértői engedély szükséges. a szükséges jogosultsággal Cégünk rendelkezik.

Amennyiben, telepengedélyezési eljárással kapcsolatban további információkra van szüksége keressen minket bizalommal elérhetőségeinken.