Hulladékszállítási engedély

A Zöld Iroda Kft. vállalja veszélyes- és nem veszélyes hulladékok szállítására vonatkozó engedély kérelmek elkészítését, valamint az engedélyezési eljárás során a hatóságokkal való kapcsolattartást.

Az engedélyezés menete

Gyűjtés: a hulladék összeszedése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából, amely magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását is.

Szállítás: a hulladék telephelyen kívüli mozgatása.

Hulladékszállítási engedély abban az esetben szükséges, ha a hulladék nem kerül a szállítási tevékenységet végző birtokába, tehát az átvett hulladékot a megbízó által megjelölt hulladékkezelőhöz szállítja be.

A szállítási engedélyhez szükséges hulladékgyűjtési engedélyt is beszerezni, ha a szállító saját maga dönt arról, hogy az átvett hulladékot mely hulladékkezelőhöz szállítja be.

Amennyiben a kérelmező az ország egész területén kívánja végezni a hulladékszállítási tevékenységét, úgy az Országos Főfelügyelőséghez (OKTF) kell beadni az engedélykérelmet.

Az engedélykérelmet a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. pontjában szereplő tartalmi követelményeknek megfelelően szükséges összeállítani. Fontos megjegyezni, hogy bizonyos hulladékgazdálkodási tevékenység folytatásához környezetvédelmi megbízott alkalmazása szükséges a 439/2012 (XII. 29.) Korm. rendelet szerint, a megbízotti feladatok ellátásában állunk rendelkezésére.

A hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezése során felmerülő igazgatási szolgáltatási díjakat a  14/2015. (III.31.) FM rendelet 1. melléklete határozza meg. Az eljárás során szakhatóságok bevonása esetén külön eljárási díjak megfizetése szükséges, melyről a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály értesítést küld a Kérelmezőnek.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 82/A. §-nak értelmében, annak a gazdálkodó szervezetnek (kivétel: közszolgáltatók, valamint az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozók), akinek tevékenysége hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött, vagy nyilvántartásba vételi kötelezettsége van, annak éves felügyeleti díjat kell fizetni. A befizetés határideje: az engedély jogerőre emelkedését követően vagy a nyilvántartásba vételt követően 30 napon belül. Amennyiben a tevékenység nyilvántartásba van véve, illetve engedéllyel rendelkezik, az éves felügyeleti díjat, tárgyévet követő február 28-ig meg kell fizetni az illetékes Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály részére.

Az ügyintézési határidő 2 hónap, melybe a szakhatósági állásfoglalás valamint a hiánypótlás teljesítésére fordított idő nem tartozik bele.