Adatszolgáltatás teljesítésére vonatkozó határidők

Az adatszolgáltatásokat 2015-től az ÁNYK-programon keresztül lehet megtenni, melyet az OKIR rendszerből lehet letölteni. (web.okir.hu/hu/urlapok)

Majd ezt követően azAdatszolgáltatás határidő - Zöld Iroda Környezetvédelmi Kft. ÁNYK-programot fel kell tölteni a különböző (hulladékgazdálkodás, levegővédelem, stb.) adatszolgáltatásokhoz tartozó adatlapokkal, melyek szinten a fenti hivatkozásra kattintva letölthetőek.

A Zöld Iroda Kft. vállalja az Ön adatszolgáltatásának elkészítését. Ha segítségre van szüksége lépjen kapcsolatba velünk.

Hulladékgazdálkodási adatszolgáltatás határideje:

  • A keletkezett veszélyes-, és nem veszélyes hulladékokról évente egyszer a tárgyévet követő év március 1-ig.
  • Veszélyes hulladék kezelésre (gyűjtés, előkezelés, hasznosítás, ártalmatlanítás) történő átvétele esetén évente négyszer a tárgynegyedévet követő 8. munkanapig.

Levegőtisztaságvédelmi adatszolgáltatás határideje:

  • A légszennyezés mértéke éves bejelentést minden tárgyévet követő év március 31-ig kell megtenni

Felszíni vízvédelmi adatszolgáltatás határideje:

  •  A vízminőség-védelmi éves bejelentő adatlapokat (VÉL) a tárgyévet követő év március 31-ig kell benyújtani!

Felszín alatti vízvédelmi adatszolgáltatás határideje:

A felszín-alatti vízvédelmi éves jelentést a tárgyévre vonatkozóan, a tárgyévet követő év március 31-ig kell benyújtani!

Vízkészletjárulék befizetési határideje:

  • A vízhasználó és az üzemi vízfogyasztó a vízkészletjárulékot a tárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig köteles az illetékes vízügyi hatóság által megjelölt számlára befizetni.
  •  A vízhasználó tárgyévet követő első hónap 15. napjáig köteles a vízkészletjárulékot befizetni.