Hulladékkereskedelmi engedély

A Zöld Iroda Kft. vállalja veszélyes- és nem veszélyes hulladékok begyűjtési engedély kérelmének elkészítését, valamint az eljárás során a hatóságokkal való kapcsolattartást.

2013. január 1-től új, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Törvény) lépett hatályba. A hulladékról szóló törvény nem határozza meg a begyűjtés fogalmát. Jelenleg, hulladék begyűjtési tevékenység esetén hulladék kereskedelmi tevékenységre vonatkozóan szükséges megkérni a hulladékgazdálkodási engedélyt.

A tevékenység nyilvántartásba vételéről, csak olyan esetben lehet szó, ha a hulladék nem kerül fizikailag a kereskedő vagy közvetítő birtokába, egyéb esetben a tevékenység engedélyköteles.

Engedélykérelem

Hulladékgyűjtés: hulladék összeszedése hulladékkezelő létesítménybe történő szállítása céljából, amely magába foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását.

Az engedélykérelmet a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. pontjában szereplő tartalmi követelményeknek megfelelően szükséges összeállítani.

Fontos megjegyezni, hogy bizonyos hulladékgazdálkodási tevékenység folytatásához környezetvédelmi megbízott alkalmazása szükséges a 439/2012 (XII. 29.) Korm. rendelet szerint, a megbízotti feladatok ellátásában állunk rendelkezésére.

A hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezése során felmerülő igazgatási szolgáltatási díjakat a 14/2015. (III.31.) FM rendelet 1. melléklete határozza meg. Az eljárás során szakhatóságok bevonása esetén külön eljárási díjak megfizetése szükséges, melyről a Környezetvédelmi felügyelőség értesítést küld a Kérelmezőnek.

A hulladékról szóló Törvény 82/A. §-nak értelmében, annak a gazdálkodó szervezetnek (kivétel: közszolgáltatók, valamint az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozók), akinek tevékenysége hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött, vagy nyilvántartásba vételi kötelezettsége van, annak éves felügyeleti díjat kell fizetni. A befizetés határideje: az engedély jogerőre emelkedését követően vagy a nyilvántartásba vételt követően 30 napon belül. Amennyiben a tevékenység nyilvántartásba van véve, illetve engedéllyel rendelkezik, az éves felügyeleti díjat, tárgyévet követő február 28-ig meg kell fizetni az illetékes Környezetvédelmi Felügyelőség részére.

Az ügyintézési határidő 2 hónap, melybe a szakhatósági állásfoglalás valamint a hiánypótlás teljesítésére fordított idő nem tartozik bele.