Adatszolgáltatások

Adatszolgáltatatás teljesítésére vonatkozó határidők

Hulladékgazdálkodási adatszolgáltatás határideje:

A keletkezett veszélyes-, és nem veszélyes hulladékokról évente egyszer a tárgyévet követő év március 1-ig.
Veszélyes hulladék kezelésre (begyűjtés, előkezelés, hasznosítás, ártalmatlanítás) történő átvétele esetén évente négyszer a tárgynegyedévet követő 8. munkanapig.

Levegőtisztaságvédelmi adatszolgáltatás határideje:

A légszennyezés mértéke éves bejelentést minden tárgyévet követő év március 31-ig kell teljesíteni!

Felszíni vízvédelmi adatszolgáltatás határideje:

A vízminőség-védelmi éves bejelentő adatlapokat (VÉL) a tárgyévet követő év március 31-ig kell benyújtani!

Felszín alatti vízvédelmi adatszolgáltatás határideje:

A felszín-alatti vízvédelmi éves jelentést a tárgyévre vonatkozóan, a tárgyévet követő év március 31-ig kell benyújtani!

Vízkészletjárulék befizetési határideje:

A vízhasználó és az üzemi vízfogyasztó a vízkészletjárulékot a tárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig köteles az illetékes vízügyi hatóság által megjelölt számlára befizetni.
A vízhasználó a tárgyévet követő első hónap 15. napjáig köteles a vízkészletjárulékot befizetni.